Tedarik Zinciri Yetkilisi, Teknik Servis

Apply now »

Date: Jul 9, 2024

Location: İzmir, TR

Company: Coca Cola İçecek

Ana Görev ve Sorumlulukların Özeti

 • Teknik servis bölgesindeki tüm proseslerin şirketin soğutucu ekipman politikasına uygun yönetilmesinin sağlanması. Prosesler : saha servisleri, yenileme, ekipman nakliyeleri, depolama
 • Tüm bölge teknik servis raporlarının hazırlanması ve ilgili departmanlara yayılımının sağlanması. Raporlanan KPI ların analizler yapılarak iyileştirilmesi.
 • 3. Parti firmaların her çeşit soğutucu ekipman için yaptığı her türlü bakım onarımın kontrolünün yapılması ve bu firma çalışanlarının yönlendirilmesi.
 • Şirket çalışanlarına, bayilere, müşterilere ve 3. parti firmalara her türlü teknik eğitim verilmesi ve saha ziyaretleri yapılması.
 • Şirket tarafından soğutucu ekipmanlar için belirlenen çeşitli inceleme ve kontrollerin yapılması.
 • Kendisine verilen sorumluluktaki ekipman, yedek parça, sarf malzeme ve alet edevat stoklarının yönetilmesi.
 • Şirket tarafından belirlenen teknik iyileştirme ve geliştirmeler üzerinde çalışılması.
 • Yönetim tarafından sorumluluğunun verildiği proseslerin operasyon masrafının yönetilmesi. Bu proseslerin satınalma adımlarının takip edilmesi.

Pozisyon için beklenen gereklilikler nelerdir?

 • En az meslek lisesi mezunu veya mesleki yeterlilik belgesine sahip
 • Tercihen en az 2 yıl deneyimli
 • B sınıfı ehliyet sahibi
 • İzmir’de ikamet eden veya edebilecek 

.

Eşit fırsatlar sunan bir işvereniz. Tüm başvurular; ırk, cinsiyet, renk, ulusal veya sosyal köken, etnik köken, din, yaş, maluliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler bazında ayrımcılık yapmadan değerlendirilecektir.

Apply now »