İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi, Ankara

Apply now »

Date: Jan 31, 2023

Location: Ankara, TR

Company: Coca Cola İçecek

Ana Görev ve Sorumlulukların Özeti

 • İşyerindeki tehlikelerin risk değerlendirmesini yapmak, risklerin değerlendirmesine yönelik olarak ve risklerin kontrol edilmesi için uygunsa öngörüde bulunmak için işverene rapor vermek
 • İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarını düzenlemek, katılmak, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak, 
 • İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene rapor vermek,
 • Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında içeren rapor vermek,
 • Merkezi ISG birimi ile fabrika arası koordinasyonu sağlamak
 • ISG datasını takip etmek, ilgili birimlere raporlamaları yapmak
 • Legal ve Coca-Cola gerekliliklerini takip etmek ve revizyon varsa fabrikada uygulamaya almak

Pozisyon için beklenen gereklilikler nelerdir

 • Üniversite mezunu olmak ( tercihen mühendislik bölümleri )
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak (Tercihen A ve B sınıfı sertifika)
 • En az 2 yıl benzer görevde tecrübe sahibi olmak
 • MS Office programlarına hakim olmak
 • İyi düzeyde ingilizce biliyor olmak
 • Ankara'da ikamet eden / edebilecek olan

.

‘’Eşit fırsatlar sunan bir işvereniz. Tüm başvurular; ırk, cinsiyet, renk, ulusal veya sosyal köken, etnik köken, din, yaş, maluliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler bazında ayrımcılık yapmadan değerlendirilecektir.’’