İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi, Mersin

Şimdi Başvur »

Tarih: 21.Mar.2023

Konum: Mersin, TR

Şirket: Coca Cola İçecek

Ana Görev ve Sorumlulukların Özeti

Bağlı olduğu lokasyonda İSG koordinatörü olarak çalışmak ve İSG alanında yürütülen projelerde görev almak
Yerel kanun ve yönetmelikler, Coca-Cola standartları (KORE) çerçevesinde ISO 45001’e göre uygunluk değerlendirmesini yapmak ve uygunluğun sağlanması çalışmalarını yürütmek
ISO 45001 İSGYS gereklerini uygulamak, yaygınlaştırmak ve yürütmek
Periyodik İSG kurul toplantılarını düzenlemek ve raporlamak
İşyerinde İSG Yönetim Sistemleri kapsamlarında yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını sağlamak
İSG Yönetim Sistemi’nin performansını periyodik olarak ölçmek ve sonuçları üst yönetime, ve İlgili diğer kurum/kuruluşlara raporlamak
Rutin ölçüm ve analizlerin ve resmi kuruluşlardan alınan izin / belgelerini takip etmek, resmi kurumlarla yapılan yazışmaları takip etmek
İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunmak, aksiyonları planlamak ve bu husaslarla ilgili işverene rapor vermek
İç ve dış İSG denetlemelerini değerlendirmek, DÖF düzenleyip takip ederek uygunsuzlukları gidermek
ISO 45001 İSGYS Kapsamında ve risk değerlendirmesine göre çalışanlara verilmesi gereken eğitimleri planlamak ve vermek, eğitim etkinliğinin izlenmesine katkı sağlamak
İSG faaliyetleri için yapılacak olan harcamaların yıllık bütçesini belirlemek, yatırım planlarını oluşturmak ve takip etmek

Pozisyon İçin Beklenen Gereklilikler

Çevre Mühendisi, Makine Mühendisi ve Elektrik- Elektronik Mühendisi Lisans / Yüksek Lisans bölümlerinden mezun olmak
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak (Tercihen A ve B sınıfı sertifika)
En az 2 yıl benzer görevi yürütmüş olmak
MS Office programlarına hakim olmak
İyi düzeyde ingilizce biliyor olmak
Mersin’de ikamet eden / edebilecek

.

"Eşit fırsatlar sunan bir işvereniz. Tüm başvurular; ırk, cinsiyet, renk, ulusal veya sosyal köken, etnik köken, din, yaş, maluliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler bazında ayrımcılık yapmadan değerlendirilecektir."